Uzmanlık Eğitimi

TIBBİ GENETİK UZMANLIK EĞİTİMİ

Tıbbi Genetik Anabilim  Dalı,  tıp  eğitiminin  her  basamağında  görev  almaktadır. Tıp  alanındaki  eğitim  görevimiz ;

- Tıp  fakültesi  öğrencilerine verilen eğitim,

- Tıbbi genetik  uzmanlık  öğrencilerine verilen eğitim,

- Mezuniyet  ve  uzmanlık  sonrası  ileri  eğitim,

olmak  üzere  3  ana bölümde toplanır.

 

UZMANLIK EĞİTİMİ

Programın  amacı ;

Tıbbi  genetik konusunda ülke  gerçeklerini bilen, ulusal ve  uluslararası çalışmaları izleyen ve ulusal ve uluslararası literatüre katkıda  bulunan, araştırmacı  ve  uygulayıcı  özellikleri  kazandıran eğitim  ve  öğrenim  almış uzman  yetiştirmektir.

Eğitim  Komisyonu ;

Anabilim Dalı “Eğitim  Komisyonu”, Anabilim Dalı  akademik  kurulunu   oluşturan  öğretim  üyelerinden  oluşur. Programda  yapılacak  her türlü eğitim ve öğretim  değişikliği  kurul  onayı  ile  sağlanır.

Anabilim Dalı  uzmanlık  programına kabul  koşulları  ;

Eğitime “ Tıpta Uzmanlık Sınavı” nı (TUS) kazanan  tıp doktorları kabul  edilir.  Tıpta Uzmanlık Sınavında  açılacak  kadro  sayısına  akademik  kurulda  karar  verilir.

UZMANLIK   ÇALIŞMA    DÜZENİ ;

Uzmanlık  eğitim  süresi   48  aydır.Eğitim süresince  “Tıpta  Uzmanlık  Tüzüğü”  gereği  sınavları  başarı  ile  bitirmek zorunludur.Anabilim Dalı içindeki  eğitim ve  çalışma  programı  ve  uzmanlık  öğrenci ders  programı her  eğitim  yılı  başında eğitim  komisyonu  tarafından kararlaştırılır.

UZMANLIK  ÖĞRENCİSİ  ÇALIŞMA  PLANI

* Anabilim  Dalı içinde  çalışma  alanları:

- Klinik genetik: 14 ay

- Sitogenetik ve moleküler sitogenetik laboratuvarı: 10 ay

- Moleküler genetik laboratuvarı: 10 ay

* Anabilim Dalı  dışı  rotasyonlar :

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları içinde “Nöroloji, Endokrin ve Metabolizma Bilim Dallarında”  toplam: 3 ay

- Dahiliye Anabilim Dalı Onkoloji ve Hematoloji Bilim Dalı:  2 ay

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı - Perinatoloji: 1 ay