Çalışma Yönergesi

Tıbbi Genetik Derneği Komisyonlar Çalışma Yönergesi

1. Komisyon başkanları komisyonların tüm faaliyetlerinden sorumludur.
2. Komisyon başkanı komisyon üyeleri içerisinden en az bir tane olmak üzere kendisine sekreter veya yardımcı seçebilir.
3. Komisyon başkanı ve komisyon üyelerinin ortak kararı ile komisyon içerisinde alt gruplar oluşturulabilir.
4. Komisyon toplantı sonuçları ve kararlarını komisyon başkanı veya görevlendireceği komisyon üyesi Tıbbi Genetik Derneği Yönetimine en geç bir hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür.
5. İki kez üst üste komisyon toplantısına katılmayan üyelerin komisyon üyeliği sonlandırılır.
6. Komisyon faaliyetlerine yeterli derecede katkı sağlamayan üyenin üyeliği komisyon başkanının önerisi ve Dernek Yönetiminin kararı ile düşürülür.
7. Komisyonlar ayda en az bir kez toplanacaktır. Toplantılar çevrimiçi yapılabilir.
8. Komisyonların faaliyet süreleri birlikte çalıştıkları yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.
9. Komisyonlar her üç ayda bir dernek yönetimine faaliyet raporu sunacaktır.