Çalışma Yönergesi

Tıbbi Genetik Derneği Komisyonlar Çalışma Yönergesi

1-Komisyon başkanları komisyonların tüm faaliyetlerinden sorumludur.

2-Komisyon başkanı komisyon üyeleri içerisinden en az bir tane olmak üzere kendisine sekreter veya yardımcı seçebilir.

3-Komisyon başkanı ve komisyon üyelerinin ortak kararı ile komisyon içerisinde alt gruplar oluşturulabilir.

4-Komisyon toplantı sonuçları ve kararlarını komisyon başkanı veya görevlendireceği komisyon üyesi Tıbbi Genetik Derneği Yönetimine en geç bir hafta içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

5-İki kez üst üste komisyon toplantısına katılmayan üyelerin komisyon üyeliği sonlandırılır.

6-Komisyon faaliyetlerine yeterli derecede katkı sağlamayan üyenin üyeliği komisyon başkanının önerisi ve Dernek Yönetiminin kararı ile düşürülür.

7-Komsiyonlar ayda en az bir kez toplanacaktır. Toplantılar çevrimiçi yapılabilir.

8-Komisyonların faaliyet süreleri birlikte çalıştıkları yönetim kurulunun görev süresi ile sınırlıdır.