Eğitim Videoları

ESHG Kongre İzlenimleri

Sanat Tarihinden Vakalarla Günümüz Dismorfolojisi

Genomik Sekans Varyantlarının Kılavuzlar Eşliğinde Analizi

Nörogelişimsel Bozukluklar ve Genetik Testler: Klinik Genetikte Güncel Yaklaşımlar

Tekrar Dizi Hastalıkları

Cutis Laxa Sendromları

Kanserde Germline ve Somatik Mutasyonların Yorumlanması

Zihinsel Hastalıklarda Genomikten Hastaya Translasyonel Tıp

Medical Genetics Academy

Perinatoloji Perspektifinden Prenatal Genetik Tanının Önemi

Nadir Hastalıklar Günü 2022

Moleküler Genetik Testlerde ve Sonuçların Yorumlanmasında Karşılaşılan Zorluklar

Tıbbi Genetik Akademisi: Nadir Hastalıklarda Genom Analizi

Üreme Genetiği

Medical Genetics Academy

Likit Biyopside Güncel Gelişmeler

Toksik Maddeler ve Onkogenetik Mekanizmalar

AML'de Genomikten Tedaviye ve FLT3 Mutosyanlarının Önemi

QCI I One for somatic variant interpretation

ESHG'den Haberler

Tıbbi Genetik Akademisi SMA Tedavisi ve SMA Tarama Programı

KİSTİK FİBROZİS'E GENETİK YAKLAŞIM VE MODÜLATÖR TEDAVİ

--Kurs