Komisyonlar

KOMİSYONLAR

●        Komisyon üyeleri ve komisyonların sorumlu olduğu konular, Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulunca belirlenir. Komisyonlar, yönetim kurulunun onayı ile üyelerinde değişikliğe gidebilirler ve yeni bir konu ekleyebilirler.

●        Komisyonlar toplantı çıktıklarını ve faaliyet raporlarını düzenli olarak Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlüdür.

●        Komisyon üyeleri başkanlarını kendileri seçer, çalışma hedeflerini ve proje odaklı çalışma gruplarını kendileri belirler. Komisyonlarca alınan kararlar yönetim kurulunca onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.

●        Komisyonların buluşma ve toplantıları için gerekli bütçe desteği Tıbbi Genetik Derneği tarafından sağlanır.

 

1-İLETİŞİM KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Bakanlıklar ve SGK ile İletişim
 2. İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü
 3. Basın ile İletişim
 4. Diğer Meslek Dernekleri ile İletişim
 5. Komisyonlar Arası Koordinasyon ve İletişimin Sağlanması

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri:

 1. Genetik Tanı Merkezi Yönetmeliğinin güncellenmesi
 2. SUT ve performans kodlarının güncellenmesi

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Mehmet Ali Ergün

 

Gazi Üniversitesi

 

[email protected]

Altuğ Koç

İzmir Tepecik EAH

[email protected]

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniv.

[email protected]

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniversitesi

[email protected]

Taha Bahsi

Ankara Dışkapı EAH

[email protected]

Abdüllatif Bakır

Ankara EAH

[email protected]

  


2- EĞİTİM KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

1.       Boardların Oluşturulması

2.       Asistan ve Uzman Eğitimi

3.       Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim Programları

4.       Tıbbi Genetik Derneği Dergisinin (Medical  Genetics) Çıkarılması

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 

a.       Board

 1. Asistan Çekirdek Eğitim Programı
 2. Meslek İçi Eğitim

 

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Ferda Perçin

 

Gazi Üniversitesi

 

[email protected]

Arda Kekilli

Dokuz Eylül Üniversitesi

[email protected]

Ayfer Ülgenalp

Dokuz Eylül Üniversitesi

[email protected]

Elçin Bora

Dokuz Eylül Üniversitesi

[email protected]

Esra Arslan

Pendik EAH

[email protected]

HALUK AKIN

Ege Üniversitesi

[email protected]

Hatice Ruhi Ilgın

Ankara Üniversitesi

[email protected]

Hülya Kayserili

Koç Üniversitesi

[email protected]

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniversitesi

[email protected]

Özgür Çoğulu

Ege Üniversitesi

[email protected]

Pınar Toydemir

University of Utah

[email protected]

Sibel Kantarcı

Quest Diagnostics, Nicholas Institute

[email protected]

Zerrin Yılmaz Çelik

Başkent Üniversitesi

[email protected]


3-BİLİM VE ETİK KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Meslek Kılavuzlarının, Tanı ve Tedavi Algoritmalarının Hazırlanması
 2. Onam Formlarının Standardizasyonu ve Örnek Onam Formlarının Hazırlanması

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 1. Kılavuz Hazırlama Çalışma Grupları
 2. Yabancı Dildeki Genetik Terimlerin Türkçe Karşılıklarının Belirlenmesi
 3. Meslek Etiği Çalışma Grubu
 4. Tedavi Çalışma Grubu
 5. Girişimsel Olmayan Prenatal Genetik Testler Çalışma Grubu
 6. Biyoinformatik Çalışma Grubu
 7. Prenatal Çalışma Grubu

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Nurten Akarsu

 

Hacettepe Üniversitesi

 

[email protected]

Altuğ Koç

Tepecik EAH

[email protected]

Ayça Aykut

Ege Üniversitesi

[email protected]

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

[email protected]

Feride Şahin

Başkent Üniversitesi

[email protected]

Mehmet Alikaşifoğlu

Hacettepe Üniversitesi

[email protected]

Özge Özalp Yüreğir

Adana EAH

[email protected][email protected]

Zehra Oya Uyguner

İstanbul Üniversitesi

[email protected]


4-KALİTE KONTROL KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. İç ve Dış Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
 2. İstem Formları ve Raporların Standardizasyonu; Örnek İstem Formları ve Raporların Hazırlanması
 3. Akılcı Laboratuvar Kullanımı

 

Çalışma Hedefi/Grubu Önerileri

 1. Ulusal Kalite Programlarının Oluşturulması
 2. Hizmet içi Eğitim (laboratuvar çalışanlarının eğitimi)
 3. Raporların Standardizasyonu

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Seher Başaran

 

İstanbul Üniversitesi

[email protected][email protected]

Ajlan Tükün

DÜZEN

[email protected]

Ayça Aykut

Ege Üniversitesi

[email protected]

Beyhan Durak Aras

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

[email protected]

Birsen Karaman

İstanbul Üniversitesi

[email protected]

Engin Yılmaz

Acıbadem Üniversitesi

[email protected]

Hüseyin Onay

Ege Üniversitesi

[email protected]

Güven Toksoy

İstanbul  Üniversitesi

[email protected]

Kanay Yararbaş

Acıbadem Üniversitesi

[email protected][email protected]

Meral Yirmibeş Karaoğuz

Gazi Üniversitesi

[email protected][email protected]

Muhterem Bahçe

MBGENLAB

[email protected]

Sevilhan Artan

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

[email protected]

Sibel Karaüzüm

Akdeniz Üniversitesi

[email protected]

     

Tufan Çankaya

Dokuz Eylül Üniversitesi

[email protected]

Yaman Sağlam

PREMED

[email protected]

Zerrin Yılmaz Çelik

Başkent Üniversitesi

[email protected]

 

5-NADİR HASTALIKLAR KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Nadir Hastalıklar için Kılavuz Oluşturulması

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Uğur Özbek

 

Acıbadem Üniversitesi

 

[email protected]

Beyhan Tüysüz

İstanbul Üniversitesi

[email protected]

Gönül Oğur

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

[email protected]

Hülya Kayserili

Koç Üniversitesi

[email protected]

Kadri Karaer

Gaziantep EAH

[email protected]

Nurten Akarsu

Hacettepe Üniversitesi

[email protected]

Yasemin Alanay

Acıbadem Üniversitesi

[email protected]


6- Web Sitesi Komisyonu (http://www.tibbigen.org/)

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Web Sitesi İçeriğinin Oluşturulması ve Güncellenmesi
 2. Sosyal Medya Araçlarının Kullanımı
 3. Uzaktan Eğitim ve “Webinar”ların Düzenlenmesi

 

E-posta grubu: [email protected]

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Zehra Oya Uyguner

 

İstanbul Üniversitesi

 

[email protected]

Altuğ Koç

Tepecik EAH

[email protected]

Ayça Aykut

Ege Üniversitesi

[email protected]

Aşkın Şen

Fırat Üniversitesi

[email protected]

[email protected]

Erhan Parıltay

Ege Üniversitesi

[email protected]

Haktan Bağış

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

[email protected]

Taha Bahsi

Ankara Dışkapı EAH

[email protected]

Mete Bayıllıoğlu

(Üye Değil)

İris Firması

 

[email protected]

 


7- ÖZEL TANI MERKEZLERİ KOMİSYONU

Sorumlu Olduğu Konular:

 1. Özel Tanı Merkezleri

 

Üye

Kurum

E-posta

Başkan

Muhterem Bahçe

 

MBGENLAB

 

[email protected]

Burcu Sağlam Ada

Düzen Laboratuvarlar Grubu

[email protected][email protected]

Kanay Yararbaş

Acıbadem Üniversitesi

[email protected][email protected]

Dilek Aktaş

Damagen

[email protected]

Volkan Baltacı

Gen-Art, Mikrogen

[email protected]

 

Yaman Sağlam

PREMED

[email protected]

  8-Ulusal Genetik Varyant Veri Bankası Komisyonu
          Başkan: Munis Dündar,

          Kurum: Erciyes Üniversitesi Tıp fakültesi, Tıbbi Genetik AD 

          E-posta adresi: [email protected]
 

PROJE ODAKLI ÇALIŞMA GRUPLARI

●        Grup üyeleri ve hedefleri komisyonlarca, yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

●        Gruplar kendi başkanlarını seçer.

●        Gruplar, komisyonlarca talep edildiği takdirde çalışma konusu hakkında rapor hazırlar.

●        Grup üyelerinin kolaylıkla bir araya gelebilmesi için, ulaşım olanaklarının gruplar oluşturulurken göz önünde bulundurulması önerilir.