Denetleme Kurulu

TIBBİ GENETİK DERNEĞİ DENETLEME KURULU

Başkan  - Prof.Dr. Sevilhan Artan

Asıl Üye - Prof.Dr. Seher Başaran

Asıl Üye - Prof.Dr. Hatice Ilgın Ruhi